Преподаватели

1 Юлиян Гюрчев Директор
2 Жулиета Чавдарова Заместник-директор по учебната дейност
3 Маргаритка Маринова Старши учител, подготвителен клас
4 Стоянка Петрова Старши учител, подготвителен клас
5 Пламен Георгиев Старши учител, начален етап на основното образование
6 Ценка Трифонова Старши учител, начален етап на основното образование
7 Стиляна Баберкова Старши учител, начален етап на основното образование
8 Милена Цанкова Старши учител, начален етап на основното образование
9 Иван Данчовски Старши учител, начален етап на основното образование
10 Адриана Бубянова Старши учител, начален етап на основното образование

(английски език)

11 Боряна Богоева Учител, общообразователен учебен предмет в

прогимназиален етап

Български език и литература

12 Глория Панайотова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Български език и литература

13 Павлина Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Английски език

14 Даря Алекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Математика и Информационни технологии

15 Стефка Божанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Математика и Информационни технологии

16 Иваничка Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

История и цивилизация

География и икономика

17 Десислава Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Човекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

18 Албена Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Музика

19 Иван Иванов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Изобразително изкуство

Технологии

Домашен бит и техника

20 Гинка Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Физическо възпитание и спорт

21 Пламена Пенева – Гегова Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

22 Милка Милушева Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

23 Дияна Маринова Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

24 Милена Пишмишева Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

25 Нела Симеонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дейности в целодневна организация

26 Теодора Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дейности в целодневна организация